Vi är en ideell förening som hjälper utsatta mammor att återförenas med sina barn.

”Tack Mona och Annika för att ni finns och fyller mig med så mycket kärlek! Att veta att jag har er i mitt liv fyller mitt inre med trygghet, och vetskapen om att livet är för att uppskattas och levas. Jag är sämst på att hålla kontakt… men ändå finns ni där som mina räddande änglar och stöttar när det är som mest stormigt. Skrattar med mig när det är mest glädjande och jag kan bara vara mig själv, ledsen som glad. Säger det inte ofta, älskar er tjejer!”
en av mammorna

Med barnet i fokus blir vi ett viktigt komplement mellan myndighet, vår klient och deras barn. Vi tar ett helhetsgrepp om problemet och ger både mammor och barn de hjälpmedel som behövs.

Vi stärker bandet till myndigheter genom att medla i möten, bygga förtroende och blir en hjälpande hand i processen med beroendevård, socialtjänst, psykiatri, mm.

Qrut-projektet utvecklades år 2014 av Annika Öberg, en mamma med egen erfarenhet av utsatthet samt lång arbetslivserfarenhet av målgruppen, och drivs idag ihop med kriminologen Mona Lillkåll Kassarp.

Qrut arbetar med att tillvarata den starka, inneboende drivkraften hos en förälder att vilja sina barn det bästa. Just detta är hjärtat av vår arbetsmetod.

“Personalen är kompetent, engagerad, erfaren och kunnig. De förstår komplexiteten och har fokus på barnet.”
— Socialtjänsten

I en enkätsstudie svarade 100% av tillfrågade tjänstemän från socialtjänsten att Qrut är ett viktigt komplement i deras arbete.

Qrut erbjuder enkla lösningar till bättre samarbete mellan myndigheter, mammor och barn.