Vi är en ideell förening som hjälper utsatta mammor att återförenas med sina barn.

Qrut förbättrar samhället.

Vi hjälper två generationer samtidigt genom att skapa en sund relation mellan mamma och barn.

Qrut skapar trygga förhållanden mellan mammor och barn. Vi stärker utsatta mödrar i sin föräldraroll genom en innovativ metod, där vi tar ett helhetsgrepp om problemet och ger både mammorna och barn de hjälpmedel som behövs.

Vi stärker föräldrarollen genom att erbjuda individuella och gemensamma stödsamtal med fokus på barns rättigheter, behov och utveckling.

Vi skapar friska relationer i vår umgängeslägenhet, där familjer kan umgås i en hemmaliknande miljö samt arrangerar aktiviteter för mammor och barn.

Med barnet i fokus bygger vi broar till myndigheter genom att skapa förtroenden och blir en hjälpande hand i processen med beroendevården, socialtjänsten, rättssystemet, psykiatrin, mm.

Qrut bygger självständighet genom att vägleda mammorna till arbetslivet och studier.

Vi bygger grunden till en sund framtid för en utsatt målgrupp och behöver din hjälp idag.
Alla vill bli bättre föräldrar. Den styrkan riktar vi till att bygga positiva relationer.

Tillsammans bygger vi samhället, en familj i taget.

 

”Tack Mona och Annika för att ni finns och fyller mig med så mycket kärlek! Att veta att jag har er i mitt liv fyller mitt inre med trygghet, och vetskapen om att livet är för att uppskattas och levas. Jag är sämst på att hålla kontakt… men ändå finns ni där som mina räddande änglar och stöttar när det är som mest stormigt. Skrattar med mig när det är mest glädjande och jag kan bara vara mig själv, ledsen som glad. Säger det inte ofta, älskar er tjejer!”
en av mammorna

Med barnet i fokus blir vi ett viktigt komplement mellan myndighet, vår klient och deras barn. Vi tar ett helhetsgrepp om problemet och ger både mammor och barn de hjälpmedel som behövs.

Vi stärker bandet till myndigheter genom att medla i möten, bygga förtroende och blir en hjälpande hand i processen med beroendevård, socialtjänst, psykiatri, mm.

Qrut-projektet utvecklades år 2014 av Annika Öberg, en mamma med egen erfarenhet av utsatthet samt lång arbetslivserfarenhet av målgruppen, och drivs idag ihop med kriminologen Mona Lillkåll Kassarp.

Qrut arbetar med att tillvarata den starka, inneboende drivkraften hos en förälder att vilja sina barn det bästa. Just detta är hjärtat av vår arbetsmetod.

“Personalen är kompetent, engagerad, erfaren och kunnig. De förstår komplexiteten och har fokus på barnet.”
— Socialtjänsten

I en enkätsstudie svarade 100% av tillfrågade tjänstemän från socialtjänsten att Qrut är ett viktigt komplement i deras arbete.

Qrut erbjuder enkla lösningar till bättre samarbete mellan myndigheter, mammor och barn.