Kontakt

Verksamhetschef/föräldrastödjare:                                      Föräldrastödjare/kansli ansvarig:

Mona Lillkåll Kassarp                                                                  Annika Öberg

Tel: 0709 695415                                                                           Tel: 0736 495075

Email: mona.kassarp@qrut.se                                                Email: annika.oberg@qrut.se

Sussi Wallin, Projektledare för Qruts umgängesprogram

Tel: 0700 149662

sussi.wallin@qrut.se

 

Facebook: https://www.facebook.com/aktivtforaldrastod/

Facebook grupp: https://www.facebook.com/groups/387494134753874/