Kontakt

Verksamhetschef/föräldrastödjare:                               Föräldrastödjare/kommunikatör:

Mona Lillkåll Kassarp                                                           Annika Öberg

Tel: 0709 695415                                                                    Tel: 0736 495075

Email: mona.kassarp@qrut.se                                         Email: annika.oberg@qrut.se

Sussi Wallin, Projektledare för Qruts umgängesprogram

Tel: 0700 149662

sussi.wallin@qrut.se

 

Facebook: https://www.facebook.com/aktivtforaldrastod/

Facebook grupp: https://www.facebook.com/groups/387494134753874/