Styrelsen

Solvig Danielsson-Ekbom(ordförande): 

Peter Carlsson (kassör):  ekonomisk rådgivare, egenföretagare
Född februari 1949 och fyller nästa gång 69 år.
Jag har arbetat på Pressbyrån och Electrolux i 15 år. Sedan 1979 har jag varit egen företagare första bolaget var JP Direktservice AB, som vi byggde upp från noll till 60 anställda på två år.
Numera driver jag en redovisningsfirma med en anställd som hobby, då jag egentligen är
pensionär sedan sju år tillbaka.

Rebecca Lagh: familjerättsadvokat
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang. Det kan vara i brottmål, i familjerättsliga sammanhang eller i mål om LVU. Jag är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och jag föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.
Jag har tidigare suttit i styrelser för kvinnojour och inom scoutrörelsen. Fritiden (den lilla som finns) ägnar jag åt att träna, att resa och att vara tillsammans med min familj.

 

Kerstin Käll: psykiater, överläkare Beroendemottagningen i Linköping
Är läkare, specialist i psykiatri, och har huvudsakligen arbetat med missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika i Stockholm och Linköping och i Kriminalvården. Jag doktorerade på en avhandling om sexuellt riskbeteende för hiv och hepatiter bland injektionsmissbrukare i Kriminalvården. Jag är pensionär sedan fyra år, men arbetar fortfarande ungefär 30%.
Jag är engagerad i narkotikapolitik och medlem i RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) sedan 1975. Jag är även medlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront sedan starten 1971.

Annika Ahlstedt. samordnare för beroendevård Capio Maria
Har arbetat i beroendevården i över 30 år. Mitt huvudsakliga intresse är samverkansfrågor och personer med samsjuklighet som ofta hamnar mitt emellan. Detta har lätt till att jag har arbetat mycket med att upprätta samverkansytor med externa organisationer så som socialtjänst, psykiatri, frivård osv. men också nätverksarbete för att tydliggöra för den enskilde individen vilken hjälp/stöd/vård de kan få och vilka krav som ställs på dem

Thomas Kassarp: sponsringsansvarig, behandlingsassistent
Thomas Kassarp har en bred erfarenhet av socialt arbete inom ideella sektorn. Han har jobbat som behandlingsassistent samt som biträdande verksamhetschef på Ria Solna Sundbyberg och på Ny Gemenskap. Ordförande i Children of Prisoners. Utbildad 12-stegs terapeut samt KBT (steg 1). Satt under flera år i Solna socialnämnd (vice ordförande). Thomas har egen erfarenhet av tidigare missbruk, dysfunktionell uppväxtmiljö, fosterhemsplaceringar mm.