Styrelsen

Solvig Danielsson-Ekbom(ordförande): 

Peter Carlsson (kassör):  ekonomisk rådgivare, egenföretagare
Född februari 1949 och fyller nästa gång 69 år.
Har arbetat på Pressbyrån och Electrolux i 15 år. Sedan 1979  varit egen företagare, första bolaget var JP Direktservice AB, som vi byggde upp från noll till 60 anställda på två år.
Numera pensionär och driver en redovisningsfirma med en anställd som hobby.

Rebecca Lagh: familjerättsadvokat
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang. Det kan vara i brottmål, i familjerättsliga sammanhang eller i mål om LVU. Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.
Har tidigare suttit i styrelser för kvinnojour och inom scoutrörelsen.

Kerstin Käll: psykiater, överläkare Beroendemottagningen i Linköping
Är läkare, specialist i psykiatri, och har huvudsakligen arbetat med missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika i Stockholm och Linköping och i Kriminalvården. Doktorerade på en avhandling om sexuellt riskbeteende för hiv och hepatiter bland injektionsmissbrukare i Kriminalvården. Är pensionär sedan fyra år, men arbetar fortfarande ungefär 30%.
Engagerad i narkotikapolitik och medlem i RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) sedan 1975. Hon är även medlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront sedan starten 1971.

Annika Ahlstedt. samordnare för beroendevård Capio Maria
Har arbetat i beroendevården i över 30 år. Det huvudsakliga intresset är samverkansfrågor och personer med samsjuklighet som ofta hamnar mitt emellan. Detta har lätt till ett arbet mycket med att upprätta samverkansytor med externa organisationer så som socialtjänst, psykiatri, frivård osv. men också nätverksarbete för att tydliggöra för den enskilde individen vilken hjälp/stöd/vård de kan få och vilka krav som ställs på dem